Bij restauraties is het goed dat Schilderwerken Rheden niet alleen de vakkennis heeft, maar ook De Geest Bouwcombinatie.

Rheden en omgeving kenmerkt zich door een hoog gehalte aan historische en monumentale panden. Landhuizen, oude boerderijen en woningen die het beste representeren uit de 18e, 19e en begin 20ste eeuw. Omdat we zo midden in die historische panden zitten, hebben we ons ook gespecialiseerd in het restaureren van deze panden. Een kunde op zich.

Historische panden zijn gebouwd in een ander tijdperk. Dat zie je niet alleen aan de vormen en de bouwstijl, dat merk je ook aan het materiaalgebruik, de ornamentering en de verhoudingen. Die wil je behouden, ook als er delen hersteld of vervangen moeten worden. Hier speelt de nauwe samenwerking tussen Schilderwerken Rheden en De Geest Bouwcombinatie een essentiële rol.

Onder één regie wordt een inventarisatie gemaakt van de te restaureren delen. Hierna volgt een plan van aanpak waarbij alle werkzaamheden in één planning gezet worden. In de uitvoering lopen ze keurig in de planning en gaat er geen kostbare tijd verloren tussen de verschillende werkzaamheden.

Doordat Schilderwerken Rheden en De Geest Bouwcombinatie als één team werken vindt geen uitval plaats door andere werkzaamheden of spoedopdrachten. Het team werkt aan één stuk tot alles af is. Het resultaat ziet u  o.a. op onze foto galerij.